Thứ Bảy Lễ Thánh Fabianô Và Thánh Sêbastianô: Dấn thân vì Nước Trời

Thái Hà (20.01.2024) – Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận nói: “Con phải chọn cách dấn thân, nghĩa là căn cứ vào, khả năng của con, nhu cầu của anh em, môi trường con đang lăn lội. Con không làm được tất cả, nhưng làm tất cả những gì con làm được, vì làm với Đức Tin” (ĐHV 626).

Khi nghe biết về những việc lạ lùng Đức Giêsu đã làm, những lời Đức Giêsu giảng, dân chúng đến với Người rất đông. Người “chạnh lòng thương” chữa lành nhiều bệnh nhân và trục xuất nhiều thần ô uế, đến nỗi không còn thời giờ để nghỉ ngơi và ăn uốn. Vì thế, thân nhân cho rằng Người đã bị mất trí.

Ngày nay, có biết bao người dám bỏ lại sự an toàn của quê hương để lên đường đem Lời Chúa đến với những người chưa được đón nhận Tin Mừng; và có biết bao người vẫn âm thầm hy sinh tuổi xuân để phục vụ những người đau yếu bệnh tật. Tất cả điều họ làm chẳng phải vì tình yêu Đức Kitô thúc bách đó sao?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm sức cho những người đang âm thầm rao truyền danh Chúa cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…