Thứ Bảy Lễ Thánh Raymunđô Penyafort: Sự hiện diện và giúp đỡ

Thái Hà (07.01.2023) – Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. (Ga 2,1-11)

Sự hiện diện của những người thân quen để chia sẻ vui buồn trong các sự kiện hay biến cố của gia đình là một nét đẹp trong văn hóa Á Đông.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay nói đến sự hiện diện của Đức Giêsu và Mẹ Maria tại một tiệc cưới ở Cana. Và sự hiện diện của các Ngài không những đã mang lại niềm vui cho nhà đám, mà còn cứu cho gia đình này khỏi một “bàn thua” trông thấy. Nhờ các Ngài mà rượu đã hết lại trở nên dư dật. Nhờ các Ngài mà niềm vui của ngày cưới được tiếp tục và trọn vẹn.

Sự hiện diện của Đức Giêsu và Mẹ Maria hôm ấy tiêu biểu cho sự hiện diện của các Ngài trong gia đinh và trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Các Ngài hiện diện để thi ân giáng phúc và đồng hành với chúng ta qua mọi biến cố vui buồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin hãy luôn hiện diện và nâng đỡ gia đình chúng con mọi nơi mọi lúc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…