Thứ Bảy Mồng Một Tết Canh Tý: Phó thác vào sự quan phòng

Thái Hà (25.01.2020) –  “Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”. (Mt 6,25-34)

“Đừng lo lắng”

Sau khi hoán cải và lành vết thương, thánh Inhaxiô đã đến Rôma và Giêrusalem, là nơi ngài sống nhờ việc khất thực và hăng say hoán cải người Hồi Giáo đang sống ở đây. Theo thánh nhân, mọi hoạt động phải được hướng dẫn bởi lòng yêu mến Giáo Hội và tuân phục Giáo hoàng.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta biết sống niềm tin phó thác vào Thiên Chúa. Điều cần thiết chính là tìm kiếm Thiên Chúa, mọi thứ khác Người sẽ đỡ đần và lo liệu. Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài; Người biết chúng ta thiếu gì, cần gì, và điều gì tốt cho mỗi người. Nhiều lúc, chúng ta chỉ biết cậy dựa vào sức riêng, nghĩ rằng mọi sự là do mình làm ra, và tất cả đều thuộc về mình. Nhưng thử hỏi nếu Chúa không ban sức khỏe, trí khôn, kiên trì thì chúng ta có thể đạt được những thành quả hiện tại hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho con tất cả những gì con có, tất cả con người của con. Con xin phó thác chúng cho thánh ý của Ngài, để Ngài tùy ý sử dụng. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.