Thứ Bảy Mồng Một Tết Tân Sửu – Cầu Bình An cho Năm Mới: Yêu thương

Thái Hà (10.02.2024) – Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? (Mt 6,25-34)

Giáo huấn yêu thương của Đức Giêsu có giá trị vượt thời gian. Và đó là mời gọi con người vượt qua mọi xúc cảm bình thường để có thể yêu như Người yêu; không chỉ là yêu thân cận mà yêu cả kẻ thù. Chính vì tình yêu, Thiên Chúa cho con người được làm con Chúa nhưng con người phải nỗ lực, cố gắng cộng tác với ơn của Người để “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giếu nói với các môn đệ về luật yêu thương. Yêu thương không chỉ là yêu người thân cận mà yêu cả kẻ thù. Đó là lời dạy khó thực hiện. Bởi bản tính con người rất khó để yêu kẻ thù, tha thứ và không trả thù đã là cao thượng lắm rồi. Thế nhưng, Đức Giêsu lại đòi hỏi chúng ta phải bước cao hơn nữa lên đỉnh của sự hoàn thiện là yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Người đã xin Chúa cha tha cho những người đã đóng đinh mình, nên Người muốn chúng ta giống Người, vì khi yêu thường thì sẽ được thương yêu và khi tha thứ tức là khi được thứ tha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những người gây ra đau khổ cho chúng con, để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…