Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”

Thái Hà (08.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và nói với ông: “Thưa thầy, người đã ở với thầy bên kia sông Giođan, mà thầy đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người”. Gioan trả lời rằng: “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói “tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người”. Ai cưới vợ, thì là người chồng, còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. (Ga 3,22-30)

Xã hội hiện đại hôm nay rất chú trọng thứ bậc. Người nhỏ, chưa có địa vị thường nỗ lực để có được chức danh như mình mong muốn hoặc làm mọi cách để vươn lên địa vị cao nhất. Đó là chức tước trần thế. Nhưng Gioan trong trình thuật nơi trang Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một thái độ ngược lại với người đời: “người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời ban cho”. Ông không màng chức vị danh lợi, tự nhận mình là người đi trước để dọn đường, làm chứng cho Người đến sau đó là Đấng Kitô. Bạn thân mến! Trong cuộc sống có bao giờ bạn tự hỏi chính mình rằng: tôi có thực sự chấp thuận thua thiệt để người bên cạnh tôi được lớn lên hay không? Hay tôi phải làm mọi cách để những việc tôi làm, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là: tôi sẽ có được một địa vị xứng đáng mà tôi muốn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con biết chọn Chúa thay vì chọn những điều khác, vì chỉ khi ở trong Chúa con mới nhận ra mình thật nhỏ bé. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.