Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi

Thái Hà (05.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi Người tại nhà Ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và luật sĩ của họ lầm bầm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”. (Lc 5,27-32)

Tên gọi “Lêvi” như một nhắc nhớ về quá khứ tội lỗi của thánh sử Matthêu. Nhưng trong trình thuật hôm nay, chúng ta thấy được một trái tim đầy bao dung và giàu tình xót thương của Chúa Giêsu đã giúp ông vượt qua những mặc cảm tội lỗi và thành kiến của xã hội. Người đi bước trước để tha thứ và tuyển chọn với tên mới là Matthêu. Do vậy, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi thương xót chúng ta, chỉ sợ chúng ta mỏi mệt chạy đến lòng thương xót Chúa”. Chính điều này giúp mỗi người chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi của mình. Đồng thời, lời ấy còn khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng sâu xa, vì được Thiên Chúa thương xót và tha thứ, được Ngài thấu cảm và an ủi, nâng đỡ. Nhờ đó, chúng ta được đứng dậy, và bước vào một cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và sự bình an của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, gương mặt Lêvi hôm nay giúp con nhận ra được rằng: chính khi nhận thấy mình tội lỗi, là lúc chúng con gặp thấy Chúa đồng hành và ở bên chúng con cách tỏ tường, vì chúng con tin: “Sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng con”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.