Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh: Lời chứng của Gioan

Thái Hà (06.01.2024) – Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Chà hài lòng về Con”. (Lc 3,23-38)

Khởi đầu với sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã đến bên bờ sông Giođan để được thánh Gioan Làm Phép rửa. Tại nơi đây, Đức Giêsu đã được thánh Gioan Tẩy Giả loan báo Người là Đấng Mêsia và hơn hết chính là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa hứa ban.

Qua Bí tích Rửa tội, Thiên Chúa cũng nói với chúng ta những lời đầy yêu thương. Chúng ta những lời đầy yêu thương. Chúng ta nhờ Bí tích Rửa tội đã trở nên con cái Thiên Chúa”. Thế nhưng, chúng ta đã là những người con yêu dấu làm hài lòng Thiên Chúa chưa? Đức Giêsu đã làm hài lòng Chúa Cha. Vậy mỗi chúng ta hãy noi gương theo Người luôn siêng năng cầu nguyện, từ bỏ tội lỗi và sẵn sàng vâng lời, đáp lại thánh ý Thiên Chúa. Đó là chúng ta làm hài lòng Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn siêng năng cầu nguyện, từ bỏ tội lỗi và luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa để chúng con xứng đáng làm nhữngn gười con yêu dấu của Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…