Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Không chịu tin

Thái Hà (18.04.2020) – “Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng” (Mc 16,9-15)

(ảnh internet)

Trong cuộc sống, mọi người có thể thiết lập tương quan và sống được với nhau nhờ tin nhau. Trong kinh doanh, đó là “chữ tín”. Trong cuộc sống, đó là “lòng tin”. Trong tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, toàn bộ đời sống được đặt trên nền tảng “đức tin”.

Đức Giêsu đã ra đi loan báo Tin Mừng và thực hiện nhiều dấu lạ điềm thiêng trong dân, là nhắm đến việc làm cho đức tin triển nở nơi tâm hồn người nghe kẻ thấy. Không có sự phân biệt nào từ phía Thiên Chúa hay từ Đức Giêsu, mà chỉ có sự khác biệt nơi người đón nhận: ai tin thì được ban ơn và được cứu thoát. Vì thế, Tin Mừng thường nhấn mạnh “lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34). Thế nhưng, chẳng có mấy người tin. Cuối chặng đường sứ vụ, Đức Giêsu đã giảng bao lẽ phải, thực nhiện nhiều điều tốt nhưng kết cục người ta vẫn “không chịu tin”. Có một tương quan hai chiều giữa việc tin và việc Chúa làm cho chúng ta, nhất là phép lạ. Nếu chúng ta không tin hay không sống niềm tin thì không thể có phép lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin còn non yếu của chúng con. Amen.

Trích: Sống Lời Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.