Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Loan báo Tin Mừng

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,9-15)

LOAN BÁO TIN MỪNG

Những lời cuối cùng của Đức Giêsu trong Tin Mừng Máccô là mệnh lệnh truyền giáo. Các tông đồ được giao phó nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Tin Mừng không còn giới hạn hay đặc quyền của những người được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng dành cho cả thế giới, cả người Do Thái và người dân ngoại để “Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Chỉ lòng tin thôi là chưa đủ, điều này còn phải được thực hiện qua phép Rửa, để được thông hiệp với Đức Giêsu trong sự chết và sự phục sinh của Người (Rm 6,1-6) và được kết hợp vào Hội thánh. Những ai không tin, tức là những người được nghe rao giảng Tin Mừng mà từ chối, thì sẽ đánh mất món quà ơn cứu độ của Thiên Chúa. Còn ai có lòng tin và chịu phép Rửa, họ không chỉ đón nhận sự sống phục sinh của Đức Kitô mà còn được dự phần vào quyền năng cứu độ của Người. Từ vị trí của người lắng nghe và đón nhận, nhờ Đức tin, đến lượt mình, họ trở thành người rao giảng Đức Kitô cho người khác, cùng với những dấu lạ kèm theo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con dấn thân hơn nữa vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Amen.