Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng: Sứ mạng rao giảng

Thái Hà (09.12.2023) – Đức Giêsu sai mười hai môn đệ đi và chỉ thị rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. (Mt 9,35-10,1.6-8)

Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Kitô hữu được Thiên Chúa trao ban cho một sứ mạng, đó là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Điều này thể hiện bản chất của Giáo Hội Công giáo là truyền giáo.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã tuyển chọn mười hai vị Tông đồ. Các ông sẽ là những người tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ đến tận cùng trái đất. Đức Giêsu trao cho các ông nhiều quyền hành trên các thực thể tự nhiên và siêu nhiên. Trước hết, họ được kêu gọi đến với con chiên lạc Israel, hay nói cách khác là đến với những người lầm đường lạc lối, những con người đang tuyệt vọng trong một thế giới đau khổ và tội lỗi. Trước thực tại như thế, các vị thừa sai được kêu gọi mang đến niềm hy vọng, niềm vui và hạnh phúc để khỏa lấpl xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn con người. Các sứ giả đã được Thiên Chúa yêu thương và ban nhiều ân sủng  cách nhưng không, thì các sứ giả cũng thông chia ân sủng đó cho tha nhân cách nhưng không. Như vậy, Tin Mừng bình an có thể được lan otả trên toàn thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có tinh thần ra đi, để đem Tin Mừng cho mọi người theo lệnh truyền của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…