Thứ Bảy Tuần I Thường Niên: Hãy cho họ ăn

Thái Hà (14.01.20230 – Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người ốm đau mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mc 2,13-17)

Thánh Basiliô đã từng nói: “Với người đói, cái bánh con đang cầm trong tay là của họ. Với người trần trụi, quần áo trong tủ của con là của họ. Với người đi chân trần, đôi giày cũ của con là của họ. Với người khốn cùng, tiền bạc của con cất trong đáy tủ là của họ. Như vậy, con đã tước đi của họ bao nhiêu là thứ mà con có thể giúp họ”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã phản đối lại quan điểm, lối sống của những người Pharisêu. Đức Giêsu cho thấy mối quan tâm lớn nhất của Người là những người nghèo khổ và tội lỗi. Bởi vì đối với Chúa, đó là những con người cần đến lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa hơn bất kỳ ai khác.

“Chính an em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13) là lời mời gọi của Chúa dành cho hết thảy mọi người chúng ta. Bởi vì “các con đã nhận lãnh nhưng không, thì hãy trao ban nhưng không” (Mt 10,8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải, nhưng biết mở rộng lòng mình để biết san sẻ và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…