Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay: Đừng ganh tỵ

Thái Hà (06.03.2021) – Cha coi, đã bao nhiêu lăm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê để cho con ăn mừng với bạn bè. (Lc 15,1-3.11-32)

Trong diễn từ ngày 03 tháng 05 năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Nếu để mình được Chúa Thánh Thần hưỡng dẫ, chúng ta có thể chế ngự được lòng ganh tỵ, sẽ tìm được bình an và chúng ta sẽ là những người xây dựng hòa bình”.

Lòng ganh tỵ đôi khi được che đậy sau vỏ bọc đạo đức và lối sống tốt lành mà người anh trong Tin Mừng hôm nay là một ví dụ. Anh ta ganh tỵ với người em hay với chính mình? Nếu ganh tụ với người em, thì hẳn là vì người cha đã bất công trong việc phân chia tài sản cho hai con. Nhưng không phải thế! Người em chỉ xin cha cho con phần tài sản con được hưởng. Vậy phải chăng người anh đã ganh tỵ với lòng tốt của cha khi ông chạnh lòng thương người em đã ăn năn trở về? Chính cái vỏ bọc của lối sống tốt lành đã làm cho anh ta ra ích kỷ, và gay gắt lên án lối sống vô luân của người em. Anh không biết rằng tình thương của cha dành cho mình chỉ vì thương chứ không do công trạng hay lối sống của anh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lòng ganh tỵ là một mối gây bất hòa, xin đừng để tính xấu này thống trị chúng con. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…