Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: Mở lòng để cảm nghiệm

Thái Hà (16.12.2023) – Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thể. (Mt 17,10-13)

Trong Cựu Ước, vì sự giới hạn và yếu kém lòng tin mà dân Chúa và các bậc vị vọng gạt bỏ cơ hội nhận ra rằng Êlia đã đến để chỉnh đối lối sống sai lạc và đưa họ về với Chúa.

Ngày hôm nay, chúng ta có xu hướng xây nên một vị Thiên Chúa phù hợp với đam mê của mình, tôn thờ một kiểu Thiên Chúa uy quyền đánh phạt, hay cao sao trịch thượng. Để rồi, cũng như những người Do Thái xưa, ta quan nieẹm những vị đại diện Chúa sai đến phải là oai phong hơn người, tiên báo những lợi phẩm mà Thiên Chúa sẽ mang đến cho ta. Vì thế không ít lần ra bỏ qua, nghi ngại, tránh né đón nhận nhiều dấu chỉ và cả những lời mời gọi tốt đẹp từ một Thiên Chúa chịu đóng đinh và là Thiên Chúa của Tình Yêu, ngang qua những người ta gặp gỡ hay những biến cố trong vòng xoáy cuộc đời.

Thế nhưng, dù lòng người có ích kỷ hạn hẹm, dù nhân loại có thực dụng nhẫn tâm thì Thiên Chúa vẫn yêu thương vẹn tròn, vẫn chờ đợi ngóng trông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con mở lòng chiêm nghiệm chân lý sự sống, để tinh tế nhận ra Tình yêu Chúa và mạnh dạn loan báo cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…