Thứ Bảy Tuần II Thường Niên: Dư Luận

Thái Hà (20.01.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các và các môn đệ không sao ăn uống được.Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vị họ nói rằng Người mất trí. (Mc 3,20-21)

Ảnh minh họa (Google)

Lần nọ, hai cha con dắt lừa ra tỉnh, người ta hỏi sao ông không để cho con ông cỡi trên con lừa. Khi đứa con ngồi lên lưng lừa thì người ta trách sao để cho ông bố đi bộ. Đến lượt ông bố ngồi trên lưng lừa thì người ta trách sao ông lại để đứa con đi bộ dưới trời nắng… Sau cùng, hai cha con đi bộ và dắt lừa đi như trước.

Trong sứ vụ công khai của Đức Giêsu, dân chúng và ngay cả các môn đệ thân tín nhất cũng như thân nhân không hiểu được Người. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc thân nhân đi bắt Người, không cho Người giảng nữa vì nghe đồn rằng Người đã mất trí. Nhiều lần khác, người ta hiểu lầm Đức Giêsu là bị quỷ ám, là kẻ điên khùng và nổi loạn. Thế nhưng, Người đã vượt lên trên tất cả dư luận, trên những hiểu lầm để tiếp tục sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó. Ngay cả lúc bị đóng đinh và sắp chết trên thập giá, Người vẫn cầu xin Chúa Cha tha cho kẻ hành hạ Người.

Cầu nguyện: Cuộc đời chúng ta không tránh khỏi những dư luận và hiểu lầm. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhìn lên Đức Giêsu và bắt chước lối hành xử của Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.