Thứ Bảy Tuần II Thường Niên: Sự hiện diện của Đức Giêsu

Thái Hà (23.01.2021) – Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. (Mc 3,20-21)

Ông Nôê, sau khi nhận lãnh lời phán truyền của Đức Chúa, đã thu xếp để đóng một con tàu theo như lời Đức Chúa phán. Trong suốt quá trình đó, ông đã nhận không ít những lời dè bỉu và đàm tiếu về việc làm của mình.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay cũng vậy. Vì những lời Người nói, vì những việc Người làm mà giờ đây chính những thân nhân của Người lại cho là Người mất trí. Vì sứ vụ cứu độ nhân loại do Chúa Cha ủy thác mà giờ đây, Đức Giêsu đã gặp phải chống đối từ chính những người thân của mình.

Ngày hôm nay, Chúa vẫn gặp phải những chống đối như vậy. Giáo hội, những nhà thừa sai, những vị chủ chăn, tu sĩ nam nữ… trên toàn thế giới, mang trong mình trách nhiệm phục vụ được Đức Giêsu giáo phó, lại gặp phải biết bao những khó khăn: chống đối, khinh miệt, cưỡng bức, và thậm chí bị giết hại. Hãy cầu nguyện cho các ngài!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ tất cả những ai đang hết mình tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…