Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Ơn gọi nhiệm màu

Thái Hà (19.12.2020) – Sứ thần bảo: “Này ông Dacaria, Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: Bà Êlisabét, vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan”. (Lc 1,5-25)

Gioan được nhắc đến trong các trình thuật Tin Mừng của mùa Vọng như một nhân vật đặc biệt quan trọng. Thật vậy, ơn gọi và sứ mạng của ông gắn liền với mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, mà ông là sứ giả đi trước mở đường để nhân loại chuẩn bị đón nhận Người.

Biến cố truyền tin cho thân phụ Gioan và việc ông được sinh ra nằm trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa. Chính sứ thần báo trước tên “Gioan” nghĩa là “được Chúa thương” và điều này cũng nói lên ơn gọi của Gioan. Và quả thật, Gioan đã hoàn trọn ơn gọi đời mình qua sứ mạng là tiền hô, giới thiệu và làm chứng cho Đấng cứu thế.

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nhận ra ơn gọi của mình, ngõ hầu có thể sống đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Khi đó, chúng ta mới có thể cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh và nghị lực để chúng con giám sống và hoàn trọn ơn gọi đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…