Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh: Cám dỗ “đóng khung” Thiên Chúa

Thái Hà (23.04.2021) – Nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,51.60-69)

Một cám dỗ muôn thủa của con người là muốn hiểu được Chúa, muốn “đóng khung” Thiên Chúa theo ý mình. Đó là cơ sở để triết gia Nietzsche tuyên bố: “Thiên Chúa đã chết”. Theo ông, tôn giáo chỉ là sự phóng chiếu từ cái tâm của con người. Người ta tin Chúa vì họ cần một hy vọng về điều gì đó, một “thứ thuốc” để dìu dắt qua những đau thương của cuộc đời. Và khi nhận ra được điều ấy thì sẽ chẳng còn Chúa nào cả.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, nhiều môn đệ cũng muốn “đóng khung” Đức Giêsu. Khi nghe Đức Giêsu mặc khải về bí tích Thánh Thể, họ thấy nghịch với những suy tư của mình, nên “chướng tai” và không thể đón nhận. Bởi vậy, kể “từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (x Ga 6,66)
Là môn đệ của Chúa, chỉ khi ta dám can đảm gạt đi những “suy tư quy chụp”, thì lúc ấy Thiên Chúa mới đến gần ta, để ta tôn thờ Chúa, chứ không phải tôn thờ “những suy tư về Chúa” của riêng mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những khi con không hiểu hết Lời Chúa dạy, xin cho con luôn biết đón nhận với tâm tình tín thác. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…