Thứ Bảy Tuần III Thường Niên: “Thưa Thầy, chúng con chết mất”

Thái Hà (29.01.2022) – Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông: vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao”. Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy câm đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế. Các con không có đức tin ư”. Bấy giờ các ông kinh hãy và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”. (Mc 4,35-41)

Đọc Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy có hai thái độ khác nhau giữa Thầy Giêsu và các môn đệ. Một bên Chúa Giêsu an nhàn thư thái, nằm ở đằng lái của thuyền và ngủ. Một bên là các môn đệ hết sức hoảng loạn, lo lắng sợ hãi vì con thuyền sắp chìm “vì thuyền đã đầy những nước”, và gió đang thổi mạnh. Hai thái độ này cho chúng ta suy nghĩ gì? Phải chăng đây là một thực tế của đời sống đức tin? Chúng ta tin Chúa, bước theo Chúa, chúng ta gặp khó khăn và thấy Chúa dường như im lặng trước khó khăn của mình. Điều đó dẫn đến việc đức tin bị lung lay, thế nên các ông mới nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao”. Thật sa, Chúa vẫn hiện diện với chúng ta trong những lúc khó khăn thử thách. Một chi tiết của bài Tin Mừng giúp ta xác tín điều này, đó là Chúa Giêsu nằm ở bánh lái của thuyền. Hình ảnh này cho thấy, Chúa chờ ta trao “bánh lái” con thuyền cuộc đời vào tay Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.