Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: “Có ai tin nó đâu”

Thái Hà (02.04.2022) – Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao? ” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? ” Các vệ binh trả lời: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy! ” Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa! ” Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su; ông nói với họ: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? ” Họ đáp: “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. (Ga 7,40-53)

Thật đáng sợ một khii lòng tin đã khép lại. Ánh sáng mặt trời vẫn luôn chiếu tỏa, nhưng chỉ ai mở đôi mắt mình ra mới có thể nhận thấy những tia sáng ấy. Cũng vậy, Lời Chúa được ngỏ đến với tất cả mọi người. Nhưng chỉ những ai chấp nhận mở lòng lắng nghe và thực hành mới có thể cảm nhận được giá trị có sức cứu độ của Lời Người. Thật đáng tiếc cho người biệt phái, là những người biết rất rõ về lề luật, nhưng cũng vì cái biết này khiến lòng họ khép kín trước lời mời gọi của sự thật. Nhưng kiến thức nào, những sự hiểu biết nào khiến bạn không còn muốn lắng nghe người khác? Những thói quen tốt nào, những việc thiêng liêng đạo đức nào bạn đã làm được nhưng lại khiến bạn coi khinh tha nhân vì họ không sống được như bạn? Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy thức tỉnh, vì như lời thánh Phaolô nói “ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10,12).

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban cho con sự khiêm nhượng thật sự trong lòng, để nhờ đó mà con có thể lắng nghe được tiếng nói của Chúa trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.