Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: Học cách đánh giá

Thái Hà (06.04.2019) – Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ”. Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng kitô”. Nhưng có những kẻ lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilê sao?” (Ga 7,40-53)

Ảnh minh họa (Google)

Kuboyama Nesei – giáo sư tại đại học Harvard- chia se bảy bước hữu ích để đoán biết và thấu hiểu con người, đó là: Lắng nghe, quan sát, nói ít hơn, xem xét lại ấn tượng ban đầu, tận dụng những điều đã biết, suy xét khôn ngoan, và cuối cùng là khách quan.

Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy trong đám đông dân chúng, một số người đã đưa ra nhận định sau khi nghe Đức Giêsu giảng, số khác thì có định kiến sẵn trước khi nghe giảng. Còn các vệ binh sau khi nghe, họ còn biết so sánh và nhận định. Trái lại, các thượng tế, biệt phát và người Pharisêu lại có thái độ khác, họ dựa vào ý kiến cảu một số người và lề luật để kết luận. Thái độ đánh giá người khác dựa vào định kiến, lề luật, nguồn gốc, tiếng nói của kẻ mạnh thế, chắc chắn đó không phải là thái độ của Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết ra khỏi những thành kiến chủ quan của mình, để có thể khách quan trong suy nghĩ và đánh giá tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.