Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay: Nhận biết Đức Giêsu

Thái Hà (20.03.2021) – Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? (Ga 7,40-53)

Năm 1904, họa sĩ Smith Kose vẽ một bức tranh có tên: “Bị con người khinh thường và chối bỏ”. Bức tranh đó vẽ cảnh Đức Giêsu đang đứng trên thềm của nhà thờ chính tòa thánh Phaolô, nằm ngay trung tâm Luân Đôn; thế nhưng, một đám đông dân chúng thuộc đủ mọi hạng người đi ngang qua mà không một ai thấy Người.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách những người đương thời của Đức Giêsu nhận biết về Người. Dường như họ tự hào khi biết rõ gốc tính của Đức Giêsu, nhận ra Người là một ngôn sứ và cảm thấy trước đây chưa có ai nói năng được như Người. Họ có thể đã biết rất nhiều , nhưng cũng chính vì vậy mà họ chẳng thể mở lòng để tin Đức Giêsu Kitô là Đấng Kitô, vị Cứu Tinh đã được hứa ban cho họ.

Việc nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa chính là một ơn ban. Tuy nhiên, một con tim khiêm nhường của người đón nhận cũng rất cần để ơn đó được triển nở. Ước chi mỗi người chúng ta biết nhận lấy ân huệ đức tin này với tấm lòng khiêm nhường và trông cậy, để chúng ta được cứu chuộc nhờ sống trọn hồng ân đức tin ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, là Đấng cứu độ con, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…