Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh: Nhìn thấy Chúa

Thái Hà (13.05.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói cùng ông Philipphe rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. (Ga 14,7-14)

1685
Ảnh minh họa (Google)

Vị vua nọ mời các vị lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh phải làm cho ông thấy được Thiên Chúa, nếu không họ sẽ bị chém đầu. Trong lúc các nhà lãnh đạo còn đang suy nghĩ, thì một kẻ chăn chiên đến xin được làm công việc đó. Anh dẫn vua ra đồng rồi đưa tay chỉ mặt trời và xon vua nhìn. Vua nổi giận và bảo anh muốn làm mù đôi mắt ông hay sao. Bấy giờ anh mới thưa: “Mặt trời chỉ là một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó còn rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể  nhìn thấy Thiên Chúa được”.

Ở trần gian, con người không thể thấy Thiên Chúa, nhưng họ có thể thấy Người qua  Người Con Chí Ái là Đức Giêsu Kitô, như chính Đức Giêsu đã nói với các môn đệ tron bài Tin Mừng hôm nay: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

Như thế, để thấy Chúa Cha, không có con đường nào khác hơn là phải qua Đức Giêsu, gắn bó và yêu mến Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết luôn yêu mến Chúa, để qua Ngài, chúng con thấy được Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.