Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh: Thấy Chúa

Thái Hà (28.04.2018) – Khi ấy, ông Philipphê xin với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. (Ga 14,7-14)

Ảnh minh họa (Google)

Có một vị ẩn sĩ sống khiêm tốn và nghèo khó. Ngày kia, một thiên thần đến nói với Ngài: “Chúa sai tôi đến gặp ngài, ngài có thể xin bất cứ điều gì ngài muốn. Vậy ngài muốn xin gì? Vị ẩn sĩ trả lời: “Xin cho tôi thấy Chúa”.

Được biết Thiên Chúa và được thấy Người, đó là ước muốn rất chính đáng của mọi tín hữu. Có lẽ cũng là tâm trạng của Philipphê, ông tha thiết xin Đức Giêsu tỏ cho thấy Chúa Cha. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu mặc khải cho ông cũng như các môn đệ biết về mầu nhiệm Thiên Chúa. Thực vậy, Đức Giêsu cho thấy rằng: xem thấy Người bằng con mắt đức tin là xem thấy Chúa Cha. Vì Chúa Cha ở trong Người và Người ở trong Chúa Cha. Người đồng bản thể với Chúa Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức mạnh mẽ rằng Ngài là Thiên Chúa thật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.