Thứ Bảy Tuần I Thường Niên: Kêu gọi người tội lỗi

Thái Hà (19.01.2019) – Đức Giêsu nói với họ: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mc 2,13-17)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Bênađô nói rằng: “Cha đã đọc kỹ toàn bộ Sách Thánh. Cha chỉ gặp được một gương mặt ăn năn trở lại trong giờ chết: đó là người trộm lành. Có một người ăn năn trở lại khi sắp chết, vì thế các con đừng ngã lòng, và cũng chỉ có một người ăn năn trở lại khi sắp chết, vì thế các con đừng ỷ vào chuyện này”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với những nhà lãnh đạo Do Thái: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Sứ mạng của Đức Giêsu khi đến trần gian này là loan báo Tin Mừng và cứu độ mọi người, vì mọi người đều đã sa ngã phạm tội. Người đến để chữa lành những bệnh hoạn, tật nguyền của con người, chăm sóc những con chiên đau ốm và bị bỏ rơi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn chạy đến với Ngài, để chúng con nhận ra những thiếu sót của bản thân, can đảm canh tân đời sống mình và tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.