Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: Hiệp nhất

Thái Hà (24.03.2018) – Ông Caipha đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. (Ga 11,45-57)

Ảnh minh họa (Google)

Nhận được tin nhắn: “Cha mất”, mấy anh em ở xa vội vàng về. Vào nhà, thấy mâm cơm đã sẵn, người cha đang ngồi chờ, ông nói: “Sáu năm rồi, chưa khi nào nhà ta đông đủ như thế này”.

Hôm nay, Tin Mừng tỏ lộ sứ vụ của Đức Giêsu khi đến trần gian, đó là cái chết của người sẽ quy tụ và hiệp nhất muôn dân. Cụm từ “con cái Thiên Chúa” như là lời khẳng định hành động cứu chuộc muôn dân đang được Đức Giêsu thực thi theo lời ngôn sứ Isaia đã từng tiên báo: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Giacóp.”... Cái chết của Đức Giêsu là hành động cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người, nhờ công trình này, Thiên Chúa thiết lập Giáo Hội: “Sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử”.

Cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cho ánh sáng phục sinh của Con Cha là Đưc Kitô quy tụ chúng con lại, để chúng con luôn hiệp nhất dưới quyền lãnh đạo của Người. Amen.”

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.