Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: “Vì người này làm nhiều phép lạ”

Thái Hà (09.04.2022) – Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm.

Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây ? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”.

Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”.

Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ.

Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy.

Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao ? Người có đến hay không ?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người. (Ga 11,45-56)

Đức Giêsu làm phép lạ không phải để lôi kéo người ta đi theo Người nhưng là để giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Khi tin vào Thiên Chúa, con người ta sẽ thay đổi lối sống cũ để chỉ đi tìm Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ không muốn nhìn nhận các phép lạ như dấu chỉ của Thiên Chúa. Họ chỉ thấy rằng Đức Giêsu là một mối đe dọa mang tính chính trị nhiều hơn. Họ kết án Đức Giêsu không phải vìn hững gì Người đã làm, mà vì những điều họ lo ngại sẽ xảy đến. Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta không thể nhìn thấy ý muốn của Thiên Chúa qua những dấu chỉ trong cuộc đời mình. Thay vào đó, những lo lắng cho tương lai lại trở thành gánh nặng “giết chết” chúng ta ở hiện tại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ con trong đời sống hằng ngày, xin cho con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.