Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh: Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Thái Hà (21.05.2022) – Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.” (Ga 15,18-21)

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng muốn yêu và được yêu. Tuy nhiên, trong trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ và những người tin theo Chúa biết về những bắt bớ, ghen ghét, đố kỵ không thể tránh khỏi khi họ làm chứng cho tình yêu. Nguyên nhân chỉ vì người đời đã không nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Những điều cảnh báo này của Chúa Giêsu đã được minh chứng bởi những cuộc bánh hại đạo Công Giáo ở khắp nơi trên thế giới cách này cách khác, từ thời Giáo Hội sơ khai cho đến ngày hôm nay. Nhưng qua đó, chúng ta thấy được đức tin và tình yêu mà các Kitô hữu dành cho Đấng mà mình tôn thờ, thà chết chứ không chối bỏ niềm tin vào Thiên Chúa là tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, dù có phải gặp bắt bớ, gian truân hay khó khăn như thế nào, xin cho chúng con cũng biết trung thành theo Chúa, như gương các Thánh Tử Đạo, cha ông của chúng con đã theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Xin giúp chúng con luôn ghi khắc rằng, “ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. Amen

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống