Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh: Thử thách của người môn đệ

Thái Hà (07.05.2021) – Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em”. (Ga 15,18-21)

Trong cuốn sách Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng, Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận viết: “Tránh gian khổ, con đừng trông làm thánh”.

Hôm nay, Đức Giêsu tiên báo những khó khăn thử thách mà ai theo Người cũng phải đối diện. Có thể đó là những thử thách trong đời sống nội tậm như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, hay những thử thách như các thánh tử đạo đã chịu.

Vậy người Kitô hữu vào đạo để chịu đau khổ sao? Thưa không. Tin Mừng của Đức Giêsu mang đến cho con người niềm vui và hạnh phúc, không chỉ ở đời này mà cả đời sau. Sở dĩ có bách hại là do những kẻ sống nghịch với Tin Mừng. Thế gian không chỉ tìm cách loại trừ Tin Mừng mà còn cả những người sống Tin Mừng. Trong bối cảnh ấy, người Kitô hữu được mời gọi cacn đảm làm chứng cho Tin Mừng, vì viết rằng những đau khổ phải chịu ở đời này sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ ban thưởng ở đời sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm đối diện với thử thách khi sống cho Chúa, vì biết rằng Chúa đã thắng thế gian. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…