Thứ Bảy Tuần V Thường Niên: “Ta thương đám đông”

Thái Hà (12.02.2022) – Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? “ Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! (Mc 8,1-10)

Tuy các môn đệ chỉ có vài tấm bánh và vài mẩu cá, nhưng sự cộng tác của họ như thế cũng là đủ để Chúa Giêsu làm phép lạ hóa cá và bánh ra nhiều. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Ngài đã dùng quyền năng để biểu lộ lòng thương xót dành cho con người. Vậy chúng ta có thể làm được như Ngài không? Chúng ta có thể làm được, nếu chúng ta làm vì tình yêu. Vì tình yêu, tôi đến thăm cụ già neo đơn. Vì tình yêu, tôi hy sinh đôi chút vật chất để giúp các em tiếp tục học hành. Vì tình yêu, tôi cố gắng tu luyện bản thân và học hành tốt hơn. Chúng ta có thể làm giống Chúa Giêsu đã làm, đó là làm mọi sự vì tình yêu. Và chỉ với một chút đóng góp nhỏ nhoi của tôi vì tình yêu, cũng là đủ để Thiên Chúa thực hiện một phép lạ giữa đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xin Người “kích hoạt” lòng thương xót nơi tâm hồn con, đừng để cho lòng thương xót của con ngủ mãi, để con có thể chuyển tải lòng thương xót của Người cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.