Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh: Cứ xin thì sẽ được

Thái Hà (15.05.2021) – Thầy bảo thật anh em: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”. (Ga 16,23b-28)

“Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý” (Ga 4,2-3)

Thầy Giêsu kêu mời các môn đệ hãy mạnh dạn đến với Chúa Cha và nài xin. Đây là điều trước kia họ chưa từng làm. Khi cầu xin nhân danh Đức Giêsu, chúng ta hiệp nhất với Người, nên lời xin của chúng ta dễ được Chúa Cha đoái nhận. Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi sự nhân danh Đức Giêsu.

Chính Chúa Cha cũng yêu mến chúng ta, và muốn ban cho chúng ta ơn lớn nhất là bước vào tương quan với Ba Ngôi ngay từ khi còn sống ở trần gian. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Người chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều thực sự có lợi cho ta, những điều đưa ta đến hạnh phúc đích thực.

Thiên Chúa là Cha yêu thương, nhưng Người không nuông chiều con cái, Người cắt tỉa để chúng ta sinh nhiều hoa trái hơn. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin, nhưng để cho Thiên Chúa định liệu.

Cầu nguyệnLạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa và ban cho con nhiều hơn cả những điều con cầu xin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…