Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên: “Các ngươi hãy nghe lời Người”

Thái Hà (19.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy. một cho Môsê, và  một cho Êlia”… Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. (Mc 9,1-12)

Đây là lần thứ hai mà Thiên Chúa Cha giới thiệu cho toàn thể nhân loại biết Chúa Giêus là Con yêu dấu của Ngài: lần đầu khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, lần hai khi Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa Cha muốn công bố cho mọi người biết Chúa Giêsu là người Con yêu dấu của Ngài. Đây là người Con rất đẹp lòng Ngài. Điều đó thể hiện tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu. Vậy câu hỏi đặt ra: Chúa Cha yêu Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Cha yêu Chúa Giêsu cách trọn vẹn, Ngài trao ban cho Chúa Giêsu tất cả tình yêu của Ngài. Để đáp trả tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng yêu mến Chúa Cha cách trọn vẹn. Người yêu đến nỗi vâng phục chịu chết trên thập giá. Chính nhờ nguồn mạch tình yêu này mà khi chúng ta đón nhận, chúng ta được biến đổi và trở nên khí cụ tình yêu của Thiên Chúa. Qua hành động của chúng ta, mọi người cũng nhận ra đây là con cái yêu dấu của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta có lòng yêu thương nhau.

Cầu nguyện: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, Ngài là cội nguồn của tình yêu và hiệp thông, xin cho con được bước vào trong mối tương quan với Ngài, để con được cảm nếm vị ngọt ngào của Chúa và trở nên vẻ đẹp của Ngài cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.