Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên: Núi thánh

Thái Hà (18.02.2023) – Đức Giêsu đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. (Mc 9,2-13)

Đối với phần nhiều các tôn giáo, có lẽ vì cao và đầy vể huyền bí nên núi được xem như giao điểm giữa trời và đất. Trong toàn bộ Tin Mừng, chúng ta nhận thấy rằng những ngọn núi gắn kiền với cuộc đời của Đức Giêsu.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, tác giả cho chúng ta thấy sự kiện Đức Giêsu đem các môn đệ lên núi và Người đã thực hiện cuộc biến đổi hình dạng tại đó. Đồng thời, Người cũng mặc khải cho các ông biết sự kiện Con Người từ cõi chết sống lại. Ắt hẳn, tác giả muốn cho chúng ta thấy Đức Kitô là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và con người, là điểm giao hòa giữa tội nhân và Đấng Chí Thánh. Nhờ vai trò Trung gian duy nhất và là đấng Cứu độ duy nhất, Người giao hòa toàn thể nhân loại với Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay như chất vấn mỗi người rằng, chúng ta có thực sự trở thành điểm trung gian cho Thiên Chúa trong những cuộc gặp gỡ của chúng ta hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con biết sống yêu thương và tha thứ để chúng con cũng trở thành những trung gian của Chúa trong cuộc đời này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…