Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh: Hãy theo Thầy

Thái Hà (22.05.2021) – Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. (Ga 21,20-25)

Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln có một sĩ quan trẻ làm thư ký. Viên sĩ quan vốn là người rất gan dạ, nên anh cảm thấy không thích hợp với công việc đơn điệu, nhàm chán này. Một ngày nọ, anh thưa với Tổng thống rằng ah chỉ mơ ước trở lại mặt trận và sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, sau đó, Tổng thống nhìn thẳng mắt anh và nói: “Hỡi anh bạn trẻ, như tôi nhận thấy thì quả thực anh luôn muốn xả thân chết cho tổ quốc, nhưng có lẽ anh không muốn sống cho tổ quốc”.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại cuộc đối thoại của Đức Giêsu với Phêrô. Đưc Giêsu cho chúng ta hiểu rằng Người đã chọn mười hai vị Tông đồ và trao phó cho mỗi người một sứ mạng khác nhau. Nếu như Phêrô được chọn để chăn dắt đàn chiên của Chúa và trung thành với các sứ vụ bằng cái chết tử đạo, thì vai trò cả Gioan là làm chứng ta cho Đức Giêsu bằng Tin Mừng Tình Yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết hy sinh, biết chịu đựng đau khổ, biết chấp nhận tiêu hao đời mình vì Tin Mừng cứu độ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…