Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên: Quyền bính

Thái Hà (28.05.2021) – Khi ấy, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Đức Giêsu và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11,27-33)

Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI, lúc bắt đầu khai mạc triều đại giáo hoàng, đã nói rằng: “Chương trình cai quản thực sự của côi, đó là không làm theo ý riêng tôi, nhưng là cùng với toàn thể Hội Thánh lắng nghe lời của Chúa và thánh ý của Chúa, để cho Chúa dẫn dắt, ngõ hầu chính Chúa dẫn dắt Hội Thánh trong thời khắc này của lịch sử”.

Quyền bính là cần thiết trong một tập thể hay một tổ chức xã hội. Quyền bính giúp cho con người điều hành và phục vụ cộng đoàn mình thăng tiến. Tuy nhiên, đó chỉ là quyền bính của thế gian. Quyền này phải được thực hiện dựa trên quyền bính của Thiên Chúa. Quyền của Thiên Chúa được thể hiện rõ nơi Đức Giêsu, khi Người tha tội, chữa lành và làm phép lạ…

Chúng ta hãy nói gương Đức Giêsu: không áp đặt quyền trên người khác nhưng thực thi quyền bằng sự vâng phục và yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sống khiêm nhường và hy sinh, nhờ đó, uy quyền của Chúa được thực hiện trên đời sống hằng ngày của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…