Thứ Bảy Tuần X Thường Niên: Sống trung thực

Thái Hà (17.06.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. (Mt 5,33-37)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Trong cuộc sống, người ta thường thề thốt để lừa gạt ai đó về một điều gì. Người ta dùng lời thề như là phương tiện nhằm lừa dối nhau. Đôi khi họ còn nhân danh một đấng nào đó để lời thề hứa của mình thêm phần đáng tin hơn.

Thề gian, nói dối hoàn toàn trái ngược với lệnh truyền của Đức Giêsu. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy chúng ta về sự trung thực trong lời nói:  “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Thiên Chúa là Đấng chân thật. Con người là thụ tạo và là hình ảnh của Thiên Chúa, nên họ phải thể hiện tính chân thật của Người trong cuộc sống. Vì thế, Đức Giêsu không cho phép chúng ta dối trá. Người mời gọi chúng ta hãy đi theo con đường sự thật và làm chứng cho sự thật trong xã hội đầy dẫy sự dối trá hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng thành thật chính là dấu chỉ của người con cái Chúa, hầu chúng con biết sống ngay thẳng trong mọi lời nói của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.