Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên: Chọn lựa

Thái Hà (19.06.2021) – Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền của được. (Mt 6,24-34)

Vào thế kỷ XIV, viện trưởng Đại học Paris đã làm một thí nghiệm: Ông để cho một con lừa nhịn đói, nhịn khát trong mấy ngày. Sau đó, ông đưa đến một thùng nước và bó cỏ non. Lừa tuy đói, nhưng hết nhìn đống cỏ lại ngó thùng nước, lưỡng lự, không biết chọn thứ nào để rồi kiệt sức mà chết.

Cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa, và chọn lựa nào cũng có cái giá phải trả. Kẻ bắt cá hai tay vẫn luôn kết thúc với bàn tay trắng. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đòi hỏi thái độ dứt khoát nơi mỗi người: hoặc là chọn của cải vật chất mà xa lìa Thiên Chúa, hoặc là theo Đức Kitô với tinh thần nghèo khó, hiến dâng tất cả. Cái giá phải trả khi theo Chúa thật rất đắt, nhưng chính Người đã nói: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết con quá yếu hèn, nhiều khi muốn theo Chúa, nhưng bao phen chạy theo bả phù hoa thế gian. Xin ban cho con một ý chí cương quyết, một lòng mến sắt son để bước theo Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…