Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên: Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy

Thái Hà (18.06.2022) – Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. (Mt 6,24-34)

Tiền bạc sẽ trở thành đầy tớ tốt nếu nó được sử dụng bởi những ông chủ tốt; ngược lại tiền bạc sẽ trở thành ông chủ xấu khi chúng ta quá lệ thuộc vào nó và vô tình tự biến mình thành đầy tớ của nó. Tiếp nối lời dạy về việc sử dụng tiền của, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta sống thanh thoát với của cải, nghĩa là đừng để cho ta quá lệ thuộc vào chúng và trở thành nô lệ của chúng. Sống thanh thoát không có nghĩa là sống vô tư không lo nghĩ, không làm việc… nhưng là luôn biết nỗ lực làm việc với hết khả năng, đồng thời biết phó thác và đón nhân những thành quả mà Chúa ban cho.

Là Kitô hữu , ngoài mối bận tâm về đời sống thể xác, chúng ta cần phải để lý  đến nhu cầu của đời sống thiêng liêng, đừng vì mải mê tìm kiếm của cải nuôi thân mà đánh mất linh hồn, vì chinh Chúa Giêsu đã dạy: “Được lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì nào có ích gì? (Lc 9,25)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những lo lắng trong đời sống thường ngày, xin cho con nhớ đến Chúa và ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.