Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên: Cứ tin thì sẽ được

Thái Hà (26.06.2021) – “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. (Mt 8,5-17)

Thánh Gioan Tẩy Giả được xem là vị ngôn sứ cao cả nhất. Khi rao giảng về Đức Kitô, ngài rất khiêm nhường nói rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.

Vì tin vào quyền năng của Đức Giêsu, viên đại đội trưởng đã được toại nguyện. Ông nhìn thấy thân phận thấp hèn và bất xứng của mình, không đáng để được Chúa vào nhà ông. Lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng đã chạm đến lòng thương xót của Chúa và Người đã hoàn thành ý muốn của ông.

Trong cuộc sống, không thiếu những người sợ hãi những chuyện thế gian đến nỗi không còn tin vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa: Người ta cố gắng tìm kiếm sức mạnh nơi các thụ tạo, người ta cậy dựa vào sức mạnh thụ tạo để vượt qua gia nan, khốn khó. Thế nhưng, tất cả chỉ là hư vô trống rỗng. Chúng ta chỉ có thể vượt thắng những đau khổ ở đời này bằng sức mạnh của chính Thiên Chúa, Đấng toàn năng và giàu lòng xót thương, Đấng là nguyên lý của mọi sự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường và biết đặt niềm trông cậy nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…