Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên: Bầu da mới

Thái Hà (05.07.2019) – Đức Giêsu nói: “Sẽ chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vải sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: như thế là giữ được cả hai”. (Mt 9,14-17)

Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư (ảnh internet)

Hai thanh niên lớn lên trong gia đình có người cha nghiện rượu. Một cậu trở thành người nghiện rượu như cha, còn cậu kia trở nên người chống uống rượu. Khi được hỏi tại sao như vậy, cả hai cậu có cùng câu trả lời: “Ông có thể mong đợi điều gì khác khi ông có người cha như tôi?”

Đức Giêsu tôn trọng cái cũ, nhưng không để cho những điều đó làm trở ngại cho đời sống được canh tân và thể hiện cách vuông tròn. Quả vậy, Người đến không phải để bãi bỏ lề luật, song để kiện toàn nó. Đứng trước Lời Chúa là nguồn sinh lực mới mẻ, người ta không thể suốt đời cứ huênh hoang tự đắc về những tập tục cũ kỹ và những suy nghĩ lỗi thời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con không ngừng từ bỏ con người cũ, không ngừng đổi mới, để trở thành bầu da mới chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.