Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên: Rượu mới

Thái Hà (08.07.2023) – Đức Giêsu nói: “Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ nứt: rượu chạy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai”. (Mt 9,14-17)

Vào thời Đức Giêsu, rượu được chứa trong các bầu da. Khi rượu mới được chứa đổ vào bầu da thì quá trình lên men vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Khí gas sẽ tạo ra một áp suất trong bầu. Các bầu da mới thì có khả năng co giãn, nhưng bầu da cũ thì dễ dàng bị hư hỏng vì chúng quá cứng.

Rượu mới ở đây là Tin Mừng của Đức Giêsu và cũng là chính bản thân Người. Rượu mới ấy cần được đổ vào bầu da mới là con người được tái sinh trong Thánh Thần, chứ không phải trong con người cũ của não trạng bảo thủ, cứng nhắc và hiểu sai lề luật của Thiên Chúa. Như vậy, Đức Giêsu muốn cảnh giác các môn đệ về tinh thần bảo thủ; đừng để lòng mình chai cứng và khước từ tinh thần mới của Phúc Âm.

Đó cũng là lời cảnh giác dành cho tất cả chúng ta hôm nay. Nhờ Phép Rửa, chúng ta đã trở nên những con người mới trong Chúa Thánh Thần, có đủ khả năng để đón nhận giáo huấn của Đức Giêsu. Nhưng liệu chiếc bầu mới nơi chúng ta đã biết đón nhận rượu mới của Chúa hay chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết để tâm lắng nghe, đón nhận và suy gẫm Lời Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…