Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên: Nên như trẻ nhỏ

Thái Hà (17.08.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng . (Mt 19,13-15)

(ảnh internet)

Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã khám phá ra con đường tình yêu – con đường “nhỏ bé” trong Tin Mừng – đó là hoàn toàn tín thác nơi tình yêu Chúa, không cần phải trở nên cao trọng, nhưng trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các trẻ nhỏ được Đức Giêsu đưa ra làm điển hình trong những công dân Nước Trời, bởi vì trẻ nhỏ biết sống những quy luật nên tảng của Nước Thiên Chúa: đơn sơ, khiêm nhường.

Người lớn thường dạy cho trẻ nhỏ sống những giá trị đơn sơ, khiêm nhường, nhưng để có thể sống những giá trị này, người lớn phải mặc lấy tâm tình của trẻ thơ. Phải có được sự vô tư mà không vô tâm. Thử hỏi, đã khi nào chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Chúa và thân thưa cùng Người: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui”. (Tv 131,1-2)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi tâm hồn xhúng con nên như trẻ thơ, để chúng con cũng biết sống đơn sơ và khiêm nhường với anh chị em. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.