Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên: “Nước Trời là của ai giống như chúng”

Thái Hà (13.08.2022) – Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. (Mt 19,13-15)

Con người không thể ở mãi trong thế giới trẻ thơ. Ai rồi cũng phải lớn lên và rời xa thế giới vô ưu vô lo ấy. Thế nhưng lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay lại khẳng định, “Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Phải chăng Thiên Chúa muốn chúng ta mang tâm trí của một trẻ thơ trong hình hài một người lớn. Đó là điều không thể và cũng không phải là điều mà Chúa Giêsu muốn. Con người khi lớn lên phải sống và phải đưa ra những quyết định như một người trưởng thành.

Giống như trẻ nhỏ là gì nếu không phải là hãy luôn bàn hỏi, lắng nghe và sẵn sàng dẹp bỏ ý riêng mà thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Như đứa trẻ ngoan luôn tin tưởng cha mẹ mình thế nào, Thiên Chúa cũng muốn con người tin tưởng cha trên trời của mình như vậy. Điều mấu chốt là, tôi có tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, và Ngài là Cha của tôi không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện cho Lời Chúa hôm nay giúp chúng con luôn sống trong tình con thảo với Chúa, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và biết đón nhận thánh ý Chúa dẫu rằng thánh ý đó không như những dự tính của chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, để sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy đến như là phương tiện giúp chúng con đạt được gia nghiệp là Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.