Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Quên mình phục vụ

Thái Hà (18.07.2020) – Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. (Mt 12,14-21)

Wilbur Wright và Orville Wright là hai anh em sáng chế ra chiếc máy bay đầu tiên. Sau cuộc thử nghiệm thành công, hai anh em trở thành những người nổi tiếng thế giới. Nhưng họ không màng danh vọng. Trái lại, họ cứ lặng lẽ làm việc, không tham gia những buổi tiệc tùng vô nghĩa, họ cũng không tiếp phóng viên hoặc lên truyền hình.

Danh vọng vốn là một trong những đam mê lớn nhất của đời người. Người có tài thường khó thoát khỏi mê lực này. Chính Đức Giêsu cũng từng bị cám dỗ tìm kiếm danh vọng, nhưng Người đã chọn điều ngược lại. Mặc dù là Đấng Mêsia cao quý và làm nhiều việc phi thường, nhưng đã bao lần Đức Giêsu cấm người ta tiết lộ mình là ai. Người đến “không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Hai anh em nhà Wright là những người đã sống đúng tinh thần phục vụ mà Đức Giêsu mời gọi: làm việc hết mình để cống hiến cho xã hội chứ không phải để kiếm danh vọng cho mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết quên mình để phục vụ tha nhân và làm rạng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…