Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Tôi trung của Chúa

Thái Hà (17.07.2021) – Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu. (Mt 12,14-21)

Chu Văn An (1292-1370) là một nhà nho, nhà hiền triết, nhà sư phạm mẫu mực và là vị quan hết lòng vì nước vào cuối đời Trần. Thấy chính sự suy đồi, nịnh thần lũng đoạn, ông quết định dâng sớ xin chém bảy nịnh thần (thất trảm sớ) nhưng không được chấp nhận. Ông treo án từ quan về ở ẩn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia trong “Bài ca thứ nhất về Người Tôi Trung của Thiên Chúa” và cho thấy lời ngôn sứ đã ứng nghiệm nơi Đức Giêsu, Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người. Người đến thế gian để đem Tin Mừng cho muôn dân, rao truyền về một Thiên Chúa rất nhân từ và giàu lòng xót thương.

Các Kitô hữu tiên khởi đã khám phá ra khuôn mặt của Vị Tôi Trung Thiên Chúa. Chúng ta là hậu duệ của các ngài, mong sao mỗi tín hữu cũng biết đặt niềm tin và dân hiến cuộc đời của mình cho Vị Tôi Trung và bước theo đường Người chỉ dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, thánh ý Ngài, xin chỉ cho con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…