Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên: Cứ để cả hai mọc lên

Thái Hà (23.12.2022) – Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?”  Ông đáp: ‘Đừng, sợ rang khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.” (Mt 13,24-30)

Thiên Chúa là Đấng Thương Xót và nhẫn nại, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta. Vì thế, ngài ban ánh sáng và mưa móc trên kẻ lành và người dữ. Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến để kêu gọi chúng ta về với ngài. Thế nên, chúng ta phải luôn tỉnh thức để đợi chờ vụ mùa cuối cùng là ngày chúng ta ra trình diện trước nhan thánh Chúa về chính thân phận của mình: lúa tốt hay cỏ dại. Khi ấy, Thiên Chúa công minh sẽ phân xử xứng đáng với những việc ta đã làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã luôn nhẫn nại với con. Xin thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Xin cho con nhận ra những lỗi phạm mất lòng Chúa và biết ăn năn chừa cải, để mai này con được về với Chúa trong tình yêu và bình an. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.