Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên: Tình yêu và lòng khoan dung

Thái Hà (27.07.2019) – Hãy gom thung lũng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẵm cho tôi. (Mt 13,24-30)

(ảnh internet)

Tình yêu của Thiên Chúa thật lớn lao, trung tín và luôn đi bước trước. Người đi bước trước khi chọn Abraham, trung tín khi giải thoát Israel khỏi nô lệ Ai Cập, và ký kết giao ước ngàn đời với họ.

Trước sự phản bội của dân. Thiên Chúa vẫn trung tín. Lòng trung tín của Chúa đã biến thành lòng khoan dung. Người luôn tha thứ, luôn kiên nhẫn đợi chờ con người hoán cải.

Lịch sử dân Do Thái cũng chính là lịch sử của mỗi chúng ta. Chúng ta ký kết giao ước với Chúa khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng chúng ta lại luôn phản bội Người qua các lỗi phạm. Còn Chúa, Người vẫn luôn trung tín, vẫn luôn khoan dung, khiên nhẫn chờ đợi chúng ta đến với Người qua bí tích Giao hòa. Người chính là ông chủ không nhổ ngay cỏ lùng, vì sợ làm hư lúa, nhưng chờ đợi đến mùa gặt mới phân biệt rạch ròi giữa cỏ và lúa. Chưa đến “mùa gặt” thì còn hy vọng cong người sẽ hoán cải. Thiên Chúa luôn chờ đợi con người mãi mãi không thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai được cứu thoát. Xin ban ơn cho chúng con biết ăn năn sám hối. Amen.

 .

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.