Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên: Bụt nhà không thiêng

Thái Hà (03.08.2019) – Ông Gioan nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. (Mt 14,1-12)

(Ảnh internet)

Nhiều thẩm phán Ý bị Mafia ám sát chết vì họ đã can đảm lên tiếng kết án tội ác của chúng. Chính cái chết của họ là một lời chứng cho công lý và tố cáo tội ác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Gioan Tẩy giả bị giết chết vì ông đã tố cáo hành vi sai trái của vua Hêrôđê. Là một ngôn sứ sống trung thành với sứ mạng “tiền hô” của mình, ông đã can đảm nói lên sự thật, dù biết rằng điều đó đe dọa chính mạng sống của mình. Qua cái chết, thánh Gioan chứng tỏ mình là vị tiền hô của Đức Giêsu, Đấng là Sự Thật. Ông là ngôn sứ đi trước Chúa để dọn đường cho Chúa đến, trước tiên là chỉnh đốn đời sống luân lý của dân chúng. Ông không e sợ trước uy quyền của vua Hêrôđê.

Với sứ mệnh làm ngôn sứ, mỗi người Kitô hữu cũng được Thiên Chúa mời gọi làm chứng cho sự thật vì Người là Đấng Chân Thật và chính là Sự Thật, vì sự thật làm tăng giá trị con người và vì sự thành thật rát cần cho đời sống chung.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng can đảm, để dù phải hy sinh mạng sống, chúng con cũng can đảm đón nhận và làm chứng cho sự thật.  Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.