Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên: Những lời tuyên xưng đức tin

Thái Hà (30.07.2016) – Có điều xin các người biết rõ cho rằng: “Nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và cư dân trong thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây”. (Giêrêmia 26,15)

Tuyên xưng đức tin (ảnh google)

Dường như là chẳng mấy khi tôi được nghe những lời phù hợp vào những hoàn cảnh phù hợp. Chỉ khi tôi cần sự khích lệ nào đó hoặc một cú huých để biết ý Chúa tôi mới chọn được một cuốn sách phù hợp hoặc một lời khuyên đúng đắn từ một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Đây là cách Chúa Thánh Thần hoạt động nơi con người. Đây là quy luật “cho và nhận” trong đời sống đức tin, của một niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ dùng bất cứ cái gì có thể để đến được với chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng phải nhận ra rằng, chúng ta phải đóng một vai trò gì đó. Chúng ta được mời gọi để trở thành những lời khuyến khích anh chị em mình và xây dựng niềm tin cho những người xung quanh. Ai là người đang cần nghe chúng ta lúc này đây?

Steve Givens

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho phép con được nói những lời yêu thương của Ngài với những người đang cần nghe. Xin cho con luôn ý thức đến bổn phận mang Chúa đến với tha nhân trong suốt đời con.

Quyết tâm: Chia sẻ niềm tin với người khác.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.