Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên: Tin để hiểu

Thái Hà (07.08.2021) – “Vì các con yếu lòng tin”. (Mt 17,14-20)

Một cô gái nhỏ và cha đi qua một chiếc cầu. Người Cha lo lắng nói: “Con yêu, hãy nắm lấy tay Cha”. Cô bé trả lời: “Không, thưa cha. Cha hãy nắm lấy tay con!” Người cha hỏi lại: “Có gì khác nhau đâu?”- “Có đấy”- Cô bé đáp. “Nếu con nắm lấy tay cha và có điều gì xảy ra với con, có thể là con sẽ buông tay Cha ra. Nhưng nếu Cha nắm lấy tay con, con tin chắc rằng dù có điều gì xảy ra, Cha sẽ không bao giờ buông tay con ra”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu quở trách các môn đệ vì họ thiếu lòng tin vào quyền năng Thiên Chúa nên dẫn đến việc trừ quỷ bất thành.

Tin là điều căn bản và quan trọng vì nó làm nên bản chất của người Kitô hữu. Đức tin của người Kitô hữu luôn bị thử thách, nhất là khi có những biến cố xem ra không mong muốn lại xảy đến trong cuộc đời. Chúng ta được mời gọi ý thức rằng đức tin là ân ban của Chúa, và chúng ta phải xin ơn đức tin, nhất là trong những cơn thử thách để chúng ta có thể kiên nhẫn bám vào Chúa hầu vượt qua mọi cảnh huống trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn và nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con để mỗi ngày con tin và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…