Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên: Khi chúng ta quỳ gối

Thái Hà (20.08.2016) – Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai tự mình xuống, sẽ được tôn lên. (Matthêu 23,12)

Ảnh minh họa (Google)

Gần đây tôi có dịp trò chuyện với một người bạn, công việc của anh ấy là giúp đỡ những phụ nữ đang mang thai và vô gia cư. Tôi thực sự kinh ngạc với cách thức mà anh ấy đang làm để giúp đỡ những người phụ nữ bất hạnh đó là chấn chỉnh lại cuộc sống và bắt đầu lại mọi thứ. Tất cả những gì anh ấy có thể kể lại là anh ấy cảm thấy mình trở nên nhỏ bé như thế nào trước toàn bộ trái nghiệm ấy và bị đánh động như thế nào khi được hiện diện bên họ.

Qua những trải nghiệm thường khó khăn và khiêm hạ khi giúp những người phụ nữ vữa phải làm việc vất vả  làm lụng để nuôi thân, vừa phải nuộ nhưng tứa con mới chào đời. Thì rõ tàng anh bận của tôi đang được tôn vinh, Thế nhứng sự tôn vinh đó, không phải sự tôn vinh khi ở một vị trí quyền lực, hay một vị trí gây ảnh hưởng. mà đúng hơn là ở một vị trí gần gũi với Trái Tim của Thiên Chúa. Sự tôn vinh như thế, được bén rễ nơi sự phục vụ khiêm tốn, là thứ duy nhất cho phép chúng ta cùng tiến bước với Thiên Chúa. Bởi những công việc chúng ta làm nhờ Chúa, chỉ được khởi sự khi chúng ta biết quỳ gối trước Đấng Tạo Hóa. Những việc chúng ta làm chỉ thành công khi chúng ta biết tự hạ mình trước những người đang cần chúng ta phục vụ và trao ban cuộc sống của chúng ta để phục vụ.

Steve Givens

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ con để con có đủ can đảm mà nâng đỡ anh chị em con.

Quyết tâm: Khiêm tốn trong giao tiếp và phục vụ.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.